Tiibettiläinen äänmaljarentoutus työskentelyni pohjautuu Peter Hess Instituutin metodiin, tutkimustietoon ja äänimaljoihin.

Äänimaljarentoutus toimii syvärentoutuksena hoitaen lempeästi sekä kehoa, että mieltä. Se on oiva apuväline kehon jännitys-ja kiputilojen rentouttamiseen, sillä äänivärähtelyt saavuttavat kehon kauttaaltaan. Äänivärähtely kulkee kehon nesteessä saaden kehon solut värähtelemään harmonisesti. Lisäksi äänimaljojen harmonisesti soivat kuuluvat äänet rauhoittavat mieltä. Tiibetiläinen äänimaljarentoutus laskee kehon stressitasoa ja siten edistää hyvää unenlaatua.

Äänimaljarentoutuksessa äänimajat asetetaan tietyssä järjestyksessä ja tietyllä tavalla yhdisteltyinä vaatetulle keholle ja rentoutusohjaaja soittaa maljoja ns malletin avulla. Äänimaljarentoutuksessa maljojen harmoninen ääni vastaanotetaan sekä akustisena signaalina korvien kautta että vibro-taktiilisesti kehon kautta.

Peter Hess – äänimaljarentoutuksessa käytetään vain tietynlaisia Peter Hess® terapiaäänimaljoja. Äänimaljat ovat korkealaatuisia ja eettisesti valmistettuja. Jokaisen äänimaljan soinnin lisäksi tärkeää on värähtely. Sekä sointi että värähtely tarkastetaan ja arvioidaan tarkkaan, ennen kuin malja hyväksytään Peter Hess®- äänimaljaksi.

Peter Hess rentoutusmetodi ei nykyisessä muodossaan liity mihinkään uskontoon tai filosofiaan, vaan sen kokonaisvaltaiset hyödyt ovat kaikkien ihmisten ulottuvilla – maailmankatsomuksesta tai iästä riippumatta.

Peter Hess Instituutin monivuotinen tutkimustyö mm maljojen värähtelystä ja niiden tuottamien ylä-äänten rentouttavasta vaikutuksesta jatkuu edelleen. Näiden rentoutusmetodia varten kehitettyjen maljojen koettava värähtely sekä niiden synnyttämä ääni rentouttaa ja saattaa ihmisen hellästi alkuperäisen olemuksensa alkulähteelle.

Lisää Peter Hess Instituutista: www.peter-hess-institut.de