Työnohjaus on työnohjattavan ja työnohjaajan yhteinen tutkimusmatka työnohjattavan työn maailmaan. Työnohjauksessa tarkastelemme tasavertaisessa suhteessa työnohjattavan tai työnohjattavien työhön liittyviä kokemuksia, tapatumia, ajatuksia ja tunteita. Työnohjaukseen mahtuu laaja-alaisesti kaikki, mikä liittyy työnohjattavan/työnohjattavien työhön tavalla tai toisella. Oleellista on, että työnohjauksessa käsiteltävät asiat edistävät ja tukevat työnohjattavan/ työnohjattavien työn sujuvuutta, työssä onnistumista ja työkykyä sekä ylläpitävät kehittävää otetta työhön.

Työnohjauksen voimme toteuttaa yksilötyönohjauksena, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena.

Työnohjauksen alussa kartoitamme työnohjattavan/ työnohjattavien tarpeita sekä odotuksia työnohjaukselle. On hyvä pohtia ääneen odotuksia ja kysymyksiä, jotta voimme määritellä sen, mikä vaikuttaa tällä hetkellä olevan oleellista ja tärkeää. Yhteisen keskustelun pohjalta sovimme työnohjaukselle tavoitteet ja fokuksen. Työnohjausprosessin aikana arvioimme tavoitteen saavuttamista ja tarpeen mukaan voimme muuttaa tavoitteita.

Voimme hyödyntää työnohjauksessa keskustelun ohella toiminnallisia työskentelymenetelmiä, esimerkiksi kuvallisia tai kehollisia elementtejä, mielikuvatyöskentelyä, mikäli se on käsiteltävän aiheen kannalta hyödyllistä. Työnohjaus voi tapahtua myös ulkona luonnossa.

Lähestymistapani työnohjauksessa on yleensä ratkaisukeskeinen, mutta työnohjauksessa käsiteltävä asia ja työnohjattavan/työnohjattavien viitekehys vaikuttaa lähestymistapani valintaan.

Yleensä työnohjaus toteutetaan prosessina noin kerran kuukaudessa vuoden ajan. Yhden työnohjauskerran kesto vaihtelee osallistujien määrän mukaan. Yksilötyönohjaus on yleensä 60 min ja ryhmätyönohjaus 1,5–2h. Työnohjaukseeni voit myös tulla vain 1–2 kertaa, kun haluat käsitellä vain jotakin tiettyä ajankohtaista asiaa.

Kysy lisää työnohjauksesta.